درباره هوشنگ نقره چی و پسران

فروشگاه هوشنگ نقره چی و پسران در سال ۱۳۲۵ تحت عنوان کنتواره نقره به سرپرستی حاج علی‌اکبر نقره‌چی و حاج مرتضی مظفریان آغاز به کار کرد.پس از آن در سال ۱۳۴۶ حاج علی اکبر نقره‌چی و پسران تحت عنوان فروشگاه “علی بابا” به فروش و صادرات انواع ظروف و مصنوعات نقره مبادرت ورزیدند.با گذشت زمان فروشگاه علی‌بابا از سال ۱۳۶۵ تا به امروز تحت عنوان “هوشنگ نقره چی و پسران” در امر تولید و فروش مصنوعات نقره که ساخته دست هنرمندان شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و … است به این حرفه ادامه داده است